Notis: Handikappanpassning av museer och monument i Indien

Handikappanpassning av museer och monument i Indien

Den indiska regeringen har tagit till vara på tiden under lock-down då olika museer och monument, i statlig och regional kontroll, har fått uppgraderade anpassningar för personer med funktionsnedsättningar. Till dessa platser räknas statliga och delstatliga museer samt centralt skyddade monuments, så som världsarvsmonument. Läs vidare om vilket arbete som utförts.

Grundläggande bekvämligheter

Samtliga centralt skyddade monument samt museer ska redan ha försetts med grundläggande bekvämligheter så som tillgång till dricksvatten, toaletter samt informationsskyltar på flera språk. Detta  uppgavministern för kultur och turism, Prahlad Singh Patel till det indiska parlamentet nyligen. Dessa goda nyheter gäller också konstgallerier som drivs av den indiska staten.

För rullstolsbundna personer informerar nu den indiska regeringen att platserna ovan ska ha försetts med rullstolsanpassade ramper och att rullstolar ska finnas för utlåning för den som behöver. För personer med synskador har man också installerat punktskriftsskyltar med information i många museer och monument. I de museer, där det varit möjligt, har man dessutom installerat hissar för personer med funktionsnedsättningar. 

Foto av Yomex Owo på Unsplash