Turistministeriet främjar landsbygdsturism genom olika initiativ

Indien satsar på landsbygdsturism

Turistministeriet har lanserat ”Swadesh Darshan Scheme for Integrated Development” av temabaserade turistkretsar för utveckling av turistinfrastruktur inklusive anslutningar till slutpunkt i Indien. Ministeriet har erkänt potentialen för landsbygdsturism i landet och har identifierat ”Rural Circuit” (landsbygdskretsen) som en av femton temakretsar som identifierats för utveckling inom ramen för detta system.

Gynna fattiga på landsbygden

Syftet med Swadesh Darshan-projektet är att skapa sysselsättning genom aktivt engagemang från lokalsamhället och att främja samhällsbaserad utveckling med en strategi som ska gynna de fattiga på landsbygden. Baserat på ovanstående kriterier har ministeriet sanktionerat två projekt med totalt 125 crore rupies, dvs 1 250 000 000 rupies, vilket i dagsläget motsvarar ungefär 152 miljoner kronor

Bihar och Kerla

 I delstaten Bihar, under FY 2017-18, uppgick projektet “Utveckling av Bhitiharwa - Chandrahia - Turkaulia” till Rs.44,65 Crores.

I delstaten Kerala under FY 2018-19, projektet "Utveckling av Malanad Malabar kryssningsturism" uppgår till Rs. 80,37 crores.

Nytt turismpris

 Ministeriet har också inrättat ett nationellt turistpris i kategorin ”Bästa landsbygds- jordbruks- plantage-turismprojekt” för att motivera intressenterna i turistsektorn att genomföra sådana projekt.

Kluster eller klungor av byar 

Ministeriet för landsbygdsutveckling har också informerat om att deras Shyama Prasad MukherjR urban Mission (SPMRM) följer visionen om ”Utveckling av klungor av byar som bevarar och vårdar kärnan i landsbygdens samhällsliv med fokus på rättvisa och inkluderande utan att kompromissa med de anordningar som upplevs vara huvudsakligen urbana till sin natur, vilket skapar ”klungor” av "Rurban Villages".

Under uppdraget utvecklas 300 klungor av byar i 28 stater och 8 unionsterritorier. Turismen är bara ett av de teman som finns för utveckling av Rurban-kluster. Turismrelaterade aktiviteter och projekt är bland de 21 komponentkategorierna under SPMRM.

Ministeriet för landsbygdsutveckling har vidare informerat om att totalt 67 Rurban-klungor har föreslagit turismrelaterade aktiviteter i gram panchayats (vad är en Panchayat?) i 26 stater / UT.

Denna information gavs av Ministern av staten (I / c) för kultur och turism, Shri Prahlad Singh Patel i ett inlägg den 15 september 2020.

Pressrelease publicerad den: 15 SEP 2020 18:14 av PIB Delhi